Koronawirus

O maseczkach w pracy będzie decydował pracodawca

Maseczki dalej są obowiązkowe, ale już nie w miejscu pracy.

O konieczności i obowiązku zakrywania ust i nosa od 2 grudnia decyduje nasz pracodawca. W życie weszło odpowiednie rozporządzenie, które opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Zmiana przepisów w rozporządzeniu

W konkretnym fragmencie uzasadnienia w Dzienniku Ustaw pisze: „Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie”.

Te przepisy obowiązują również osoby przebywające w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Jedynym wyjątkiem są osoby, które widują się z innymi interesantami lub klientami w czasie jej wykonywania.

Jakie są dodatkowe zadania?

Oprócz tego w rozporządzeniu pojawiają się nowe podstawy prawne, między innymi ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanymi z wystąpieniem COVID-19 oraz dodany punkt 13 artykułu 46b ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych, który to przewiduje nakaz noszenia maseczek, w określonych okolicznościach, miejscach oraz obiektach i na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Źródło informacji: radiopiekary.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Koronawirus

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.