AktualnościNieodpłatna Pomoc Prawna

Odwołanie imprezy turystycznej

Zbliżające się wakacje to czas planowania urlopów i wypoczynku. Wiele osób decyduje się na wyjazdy organizowane przez biura podróży, uznając że jest to wygodniejsza forma podróżowania. Istotna kwestia, która rodzi wiele pytań, to możliwość odwołania wyjazdu przez organizatora podróży oraz związane z tym prawa podróżnych.

W przypadku, gdy biuro podróży odwołuje wycieczkę, uczestnik ma prawo żądać odszkodowania za niewykonanie umowy. Od tej sytuacji istnieją jednak dwa wyjątki. Przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wskazują, że organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1.    liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż na:

· 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
· 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
· 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

2.    organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Zdarza się również, że niektóre biura podróży w przypadku odwołania wyjazdu zamiast zwrotu pieniędzy proponują podróżnym zmianę terminu wycieczki lub voucher, z którego skorzystać można w określonym czasie. Klient biura podróży nie musi jednak zgadzać się na takie rozwiązanie. Jeśli natomiast organizator podróży odmawia zwrotu dokonanych wpłat, klient może dochodzić zwrotu należnych środków na drodze sądowej.

Jeżeli impreza turystyczna nie dojdzie do skutku w innych niż dwóch wyżej wymienionych przypadkach, klientowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze za odwołany wyjazd. Organizator wycieczki nie może zawrzeć w umowie zapisu wyłączającego prawo podróżnego do odszkodowania, gdyż tego typu zapis należy do tzw. klauzul niedozwolonych i z mocy prawa nie wiąże stron umowy. W terminie 30 dni od odwołania imprezy turystycznej klient ma prawo złożyć reklamację, uzasadniając przyczynę dochodzenia odszkodowania. Podkreślić należy jednak, że niezłożenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie nie przekreśla możliwości dochodzenia odszkodowania. Termin przedawnienia roszczenia z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 3 lata. W terminie tym podróżny ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Bytom.

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
1
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.