ec szombierki
Aktualności

Gminie zależy na przyszłości zabytkowego EC Szombierki

Miasto Bytom 24 lutego 2020 roku złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do spółki Rezonator SA. Mowa o EC Szombierki.

Na zabytkowy obiekcie EC Szombierki toczy się aktualnie postępowanie komornicze. Dotyczy ono nieruchomości opisanych w 5 księgach wieczystych. Biegły na zlecenie komornika prowadzi wycenę. Jak sprawa ma się dalej?

Zabytkowy obiekt na terenie Bytomia, czyli EC Szombierki. Jak się mają sprawy?

Tak jak wspomnieliśmy na nieruchomościach EC Szombierki toczy się obecnie postępowanie komornicze. Dotyczy głównie nieruchomości, które są zawarte w 5 księgach wieczystych. Specjalista, czyli biegły na zlecenie komornika prowadzi wycenę. To już druga wycena prowadzona przez biegłego. Na tę chwilę nie przeprowadzono szacowania składnika majątkowego budynku głównego EC Szombierki, wpisanego do rejestru zabytków.

Dane dotyczące przeprowadzenia odpowiednich opisów i szacowania wartości, oczywiście są dostępne publicznie. Zarówno w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, jak i w bytomskim magistracie. Oszacowanie i opis są tworze przez biegłego na zlecenie komornika. Wierzyciele i w tym nasza gmina – nie biorą udziału w tych czynnością.

W związku z otrzymaną informacją od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że właściciel zabytkowego gmachu elektrociepłowni nie realizuje żadnych postanowień kontrolnych, to miasto weryfikuje udzielone właścicielowi zabytkowego obiektu ulgi. Te ulgi przysługują tylko i wyłącznie w przypadku utrzymywania danego obiektu w należytym i poprawnym stanie.

Komunikat Urzędu Miejskiego w sprawie przystąpienia miasta do licytacji komorniczych

Miasto Bytom nie udziela żadnych informacji w sprawie ewentualnego przystąpienia gminy do licytacji komorniczych lub korzystania z prawa pierwokupu, aby nie dopuścić do żadnych spekulacji.

Bytom miał możliwość zakupu nieruchomości w 2016 roku na korzystnych warunkach. Wówczas prezydent Damian Bartyla nie skorzystał z prawa pierwokupu, a zarekomendował sprzedaż nieruchomości aktualnemu właścicieli. Właściciel jest obecnie odpowiedzialny za stan budynku.

Wszczęte śledztwo w sprawie EC Szombierki

W trosce o przyszłość zabytkowego gmachu, prezydent naszego miasta zawnioskował do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o skontrolowanie nieruchomości. Obecny właściciel obiektu nie wywiązał się z zaleceń pokontrolnych ŚWKZ i tym samym doprowadził do zniszczenia oraz uszkodzenia zabytku. Więc prezydent złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnię przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa w Bytomiu wszczęła postępowanie w sprawie doprowadzenia w okresie 2016-2021 przez zaniechanie do uszkodzenia zabytku EC Szombierki.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.