bytomskie mieszkania
Aktualności

Bytomskie Mieszkania – nowy punkt obsługi klienta

Bytomskie Mieszkania – to właśnie tutaj powstał nowy i odrębny punkt obsługi klienta. To dla tych klientów, którzy będą wzywani do aktualizacji wniosku o lokal do remontu.

Całkiem nowy i odrębny punkt obsługi klienta powstał z myślą o klientach, którzy będą wzywani tylko i wyłącznie do aktualizacji wniosku o lokal do remontu. Ten punkt powstał także by zachować obowiązujący reżim sanitarny oraz by uniknąć tworzenia się kolejek. Do aktualizacji takich wniosków wezwanych będzie ponad 1500 osób/rodzin.

Bytomskie Mieszkania – nowy i odrębny punkt obsługi klienta

Pracownicy Bytomskich Mieszkań będą wysyłać mieszkańcom wezwania do modyfikacji wniosku. Pisma skierowane będą do osób, które mają już swój numer na liście, ale nie tylko. Również dotyczy to osób, które złożyły wniosek o lokal do remontu. Dotyczy to wniosku, który pozytywnie rozpatrzono przed 19 marca 2020 roku. Czyli po prostu przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej uchwały nr XXV/367/20 Radu Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy Bytom.

– Osoby, których wnioski ujęte są na dotychczas obowiązujących listach, a które nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny w terminie wyznaczonym w wezwaniu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nie dostarczą wymaganych dokumentów czy też nie spełnią przesłanek uchwały, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu do remontu – podkreślał Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Gdzie znajduje się nowy punkt obsługi klienta?

Nowy punkt obsługi klienta znajduje się w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ulicy Zielonej 25b w Szombierkach. Wejście do punktu jest od strony parkingu – schodami do góry.

W głównym punkcie obsługi klienta przyjmowani będą klienci w pozostałych sprawach. Warto również sprawdzić, jakie są aktualne warunki ubiegania się o lokal do remontu. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.

Klienci znajdą tam odpowiedzi na pytania:
  • kto może obecnie ubiegać się o lokal wymagający przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy,
  • jakie są obowiązujące kryteria dochodowe,
  • co wlicza się dochodu,
  • co zrobić jeśli posiadasz zaległości wobec gminy.

Szczegółowe informacje na temat lokali do remontu, listy osób uprawnionych, obowiązujące druki wniosków, oświadczeń i deklaracji umieszczone są na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań w zakładce LOKALE MIESZKALNE -> LOKALE DO REMONTU.

W przypadku dodatkowych pytań, możliwe jest skontaktowanie się z Działem Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu, numer telefonu: 32 532 59 46.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.