AktualnościWiadomości

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Radni podjęli uchwałę, na mocy której nastąpią zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Kluczowe jest, że dla mieszkańców miasta wprowadzony będzie nowy abonament „BYTOM2U”, choć nie jest to jedyna zmiana. Opisujemy szczegóły. 

Najważniejszą zmianą w strefie płatnego parkowania jest wprowadzenie nowego abonamentu typu „BYTOM2U”. Kto będzie mógł z niego skorzystać?

Zmiany w Strefie Płatnego Parowania

Abonament „BYTOM2U” będzie pozwalał na to, by parkować auto na dwóch sąsiadujących ulicach. Jego cena będzie wynosić 150 złotych miesięcznie i będą mogły skorzystać osoby zameldowane w Bytomiu i korzystające z pojazdu na podstawie:
• własności/współwłasności, potwierdzonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub zgłoszonej w Wydziale Komunikacji;
• umowy leasingu;
• umowy najmu lub dzierżawy zawartej z przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
• użyczonego przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące abonamentu „BYTOM2U” dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu

Z jakich abonamentów mogą korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy w SPP?

• Abonament mieszkańca (typu M) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 12,5 zł;
• Abonament mieszkańca (typu MSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 50 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM2U) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wy-dawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu P) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu PSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł.
oraz
• Abonament K (typu K) uprawniający do korzystania z wyznaczonej koperty na prawach wyłączności. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 500 zł.

Gdzie i jak załatwić abonament?

Wnioski na abonamenty można składać osobiście w budynku siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35 lub drogą elektroniczną adres: [email protected]

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 32 39 69 750 oraz na stronie Miejskiego Zarządy Dróg i Mostów w Bytomiu

Bezpłatne parkowanie w Wigilię i Sylwestra

Kolejną zmianą w SPP uregulowaną poniedziałkową uchwałą Rady Miejskiej jest niepobieranie opłat w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia.

– Liczba parkujących pojazdów w te dwa dni grudnia jest niższa o 74% /Wigilia/ oraz 40% /Sylwester/ od średniej miesięcznej. Zauważyliśmy także w tych dniach, że nie występuje deficyt miejsc parkingowych, dlatego podjęliśmy decyzję o wyłączeniu tych dwóch dni z opłat w SPP – mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ulica Jana Kasperka w SPP

Strefa Płatnego Parkowania została wprowadzona na ulicy Jana Kasperka. Władze informują, że prosili o to mieszkańcy.

– Na wniosek mieszkańców ulicy Kasperka objęliśmy tę ulicę Strefą Płatnego Parkowania. Zanim podjęliśmy jednak taką decyzję, przeprowadziliśmy badania ankietowe, rotacji oraz akumulacji parkingowej, czyli badania liczby pojazdów parkujących równocześnie w analizowanym obszarze – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Ulica Jana Kasperka obecnie znajduje się na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania. Osoby mieszkające przy tej ulicy zwracały uwagę na brak miejsc parkingowych, zajętych przez pojazdy parkujące należące do osób niemieszkających przy ul. Kasperka. Informacje od mieszkańców ul. Kasperka potwierdziły ankiety oraz badania rotacji pojazdów realizowane na zlecenie miasta.

Źródło i zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.