ferie zimowe
AktualnościKoronawirus

Od dziś ferie zimowe. Lista obostrzeń na ten czas

Dziś rozpoczęły się ferie zimowe. W 2021 roku odbywają się w jednym czasie, w całym kraju.

O tym, aby ferie zimowe odbyły się w jednym terminie, zdecydował nasz rząd. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, uczniowie mają spędzić je w domu. W rozporządzeniu, które wydało ministerstwo edukacji i nauki, dopuszczono tylko i wyłącznie dwie formy zorganizowanego wypoczynku.

Jakie formy zorganizowanego wypoczynku dopuszczono podczas ferii zimowych?

Dopuszczono tylko i wyłącznie organizacje półkolonii oraz obozów sportowych. Podczas ferii zimowy wypoczynek może być organizowany tylko w naszym kraju.

W formie półkolonii może być dla uczniów I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-VI szkoły podstawowej. Formy obozów szkoleniowych mogą być przeznaczone dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem tych form mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje. W szczególności chodzi o organizacje harcerskie. Ich celem statutowym musi być działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i nowoczesnej szkoły lub placówki.

Jakie są wytyczne dotyczące półkolonii?

Półkolonie muszą być organizowane według zasad sanitarnych, które są przygotowane przez resort edukacji wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci, które nie mają żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice dziecka, powinni indywidualnie zapewnić osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.

Półkolonie mogą odbywać się tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Dla półkolonii mogą zostać przeznaczone: sale świetlicowe, dydaktyczne i gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu 1,5 metra. Jedna grupa półkolonii powinna przebywać wyznaczonej i stałej sali. W grupie może być maksymalnie do 12 uczestników i jej skład nie może się zmieniać. Grupa również powinna mieć stałego wychowawcę.

Jakie jeszcze obostrzenia obowiązują podczas ferii zimowych?

Zakaz samodzielnego przemieszczenia się młodzieży do 16 lat. Obowiązuje on od 8:00 do 16:00 w dni powszednie. Młodzież do 16. roku życia musi przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Od tej zasady jednak wprowadzono kilka wyjątków:

  • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
  • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
  • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
  • przemieszczanie się w ramach półkolonii.

AKTUALIZACJA – 11:46

Źródło informacji: rmf24.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.