Aktualności

Nowy sprzęt komputerowy dla placówek w naszym mieście

Nowy sprzęt komputerowy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

289 komputerów, 23 rzutniki i 69 urządzeń wielofunkcyjnych trafiło właśnie do tych instytucji. Wiceprezydent Waldemar Gawron przekazał dziś – 19 października – całkiem nowy sprzęt dzieciom Rodzinnego Domu Dziecka przy ulicy Powstańców Warszawskich.

Całe przedsięwzięcie zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który na ten cel otrzymał dotację w wysokości ponad miliona złotych w ramach projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID 19.

Ostatnie miesiące pokazują nam jak ważne  w edukacji i nie tylko, jest odpowiednie wyposażenie  w sprzęt komputerowy.  Mam nadzieję, że bez względu na sytuację, w jakiej znajdzie się szkolnictwo w związku z pandemią, nowy komputery sprawią dzieciom radość i przede wszystkim pomogą im w nauce – powiedział Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

Nowy sprzęt przekazany został dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym na zasadzie bezpłatnego użytkowania do 30 listopada 2025r. Oprócz wyżej wymienionych rzeczy do placówek dostarczono 10 480 sztuk jednorazowych maseczek, prawie 60 tysięcy rękawiczek i kilkadziesiąt litrów płynów do dezynfekcji.

Projekt został sfinansowany ze środków Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Źródło: bytom.pl

 

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.