AktualnościPolityka

Nowa kadencja Rady Seniorów w Bytomiu

16 października odbyły się wybory wśród swoich członków nowego przewodniczącego Rady – został nim Andrzej Święcicki, a jego zastępcą Elżbieta Synowiec.

Na podstawie zarządzenia nr 420/20 Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z dnia 30 września 2020 r. wręczono akt powołania do Bytomskiej Rady Seniorów nowemu członkowi, którym został Leszek Kądziela.

W naszym mieście Radę Seniorów powołano w 2014r. Ma ona na celu zapewnienie osobom starszym wpływu na to co się dzieję w społeczności lokalnej, włączając ich w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy.

Istotny celem działaniem Rady jest służenie osobom starszym  poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Bytomia. Bytomska Rada Seniorów jest jednostką konsultacyjną, doradczą i inicjatywną.

Do zadań Rady Seniorów należy:

  1. współpraca z Radą Miejską i Prezydentem w zakresie rozwiązywania istotnych problemów i rozpatrywania potrzeb seniorów;
  2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;
  3. monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Bytomia;
  4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwijaniu działalności
    na rzecz seniorów;
  5. opiniowanie i doradztwo przy tworzeniu dokumentów strategicznych dot. seniorów;
  6. inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy Gminy Bytom ze środowiskiem seniorów;
  7. informowanie społeczności miasta o kierunkach działalności podejmowanych przez Gminę Bytom i organizacje pozarządowe na rzecz środowiska bytomskich seniorów.

Rada Seniorów w Bytomiu – kadencja 2019-2024:

Andrzej Święcicki – przewodniczący
Elżbieta Synowiec – wiceprzewodnicząca
Barbara Bej – sekretarz
Marian Chrząszcz
Zbigniew Froński
Grażyna Kądziela
Leszek Kądziela
Aleksander Kurnik
Kazimierz Tarnawski
Jolanta Wróblewska
Krystyna Wyderko
Adam Żurawski

Źródło: bytom.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.