waldemar binięda
Aktualności

Waldemar Binięda otrzymał ważne wyróżnienie

Waldemar Binięda otrzymał 5 marca bardzo ważne wyróżnienie z rąk wicewojewody śląskiego. To wyróżnienie nadaje prezydent RP – Andrzej Duda.

Prezes klubu HDK PCK „Górnik” w Bytomiu i sekretarz w OR PCK w Bytomiu – Waldemar Binięda, otrzymał ogromne wyróżnienie, które nadaje prezydent Rzeczpospolitej Polski. Wyróżnienie wręczył mu wicewojewoda śląski – Roman Magdziarz.

Waldemar Binięda otrzymał ogromne wyróżnienie

Za swoje wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa i za propagowanie idei czerwonokrzyskiej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Waldemar Binięda. Pan Binięda od 1996 roku sprawuje funkcję prezesa Klubu HDK PCK „Górnik” w Bytomiu i sekretarza w OR PCK w Bytomiu.

Uroczystość nadania tego wyróżnienia przyznanego przez prezydenta RP – Andrzeja Dudę, odbyła się w Sali Jurajskiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Odznaczenie Waldemar Binięda odebrał z rąk wicewojewody śląskiego – Romana Magdziarza.

Krótko o prezesie klubu HDK PCK „Górnik” w Bytomiu

Prezes klubu jest aktywnym działaczem i członkiem PCK oraz honorowym krwiodawcą od 1972 roku. Od 1996 roku sprawuje funkcje właśnie prezesa klubu HDK PCK „Górnik” i funkcję sekretarza w OR PCK w Bytomiu. Od ponad 20 lat jest organizatorem otwartych, masowych akcji krwiodawstwa na terenie naszego miasta. Do tej chwili takich akcji zorganizował ponad 330. Był także pomysłodawcą utworzenia „Rady Klubów” przy kopalni „Bobrek-Centrum”. Dzięki temu pomysłowi przy tej kopalni działają już 3 kluby: HDK PCK „Diament”, „Centrum” i „Górnik”.

Sekretarz PCK był także jednym z inicjatorów utworzenia całkiem nowych klubów HDK „Pocztylion” w Bytomiu, „Wojtek” przy Jednostce Wojskowej w Tarnowskich Górach oraz „Strażak” przy OSP w Mierzęcicach. Dodatkowo jeszcze był inicjatorem pierwszego na Śląsku Klubu Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego, gdzie do teraz jest zarejestrowanych ponad 300 osób. Inicjatorem również był utworzenia w Bytomiu Oddziału Śląskiej Ligi Walki z Rakiem. Od 13 lat przeprowadza w bytomskich szkołach prelekcje dotyczące promocji honorowego krwiodawstwa oraz idei czerwonokrzyskiej. Następnie od 2013 roku osobiście uczestniczy w organizacji i przebiegu Bytomskiego Półmaratonu.

Waldemar Binięda i jego wyróżenienia

Pan Binięda był wielokrotnie wynagradzany za swoją wieloletnią i aktywną działalność na rzecz PCK. Między innymi:

  • Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi RP,
  • Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
  • Odznaką Honorową PCK I, II, i III stopnia,
  • Statuetką „Kryształowe Serce”,
  • Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”,
  • Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,
  • Medalem „Zasłużony dla Miasta Bytomia”.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.