AktualnościKulturaLifestyleWiadomości

Uchwała reklamowa przyjęta. Reklamy będą uporządkowane

Bytomscy radni podjęli dziś uchwałę związaną z reklamami umieszczanymi w przestrzeni miejskiej.

Celem uchwały reklamowej jest wprowadzenie ładu przestrzennego w mieście a równocześnie umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia z informacją do klientów. Zanim podjęto decyzję, zorganizowano nie tylko konsultacje społeczne, ale także spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz spacery terenowe i badania ankietowe. Wszystko po to, by decyzja była wieloaspektowo przemyślana.

Uchwała reklamowa przyjęta

Miejscy radni zdecydowali, teraz ważne jest, by uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

– Uchwalenie uchwały reklamowej pozwoli przeciwdziałać powstawaniu chaosu reklamowego w naszym mieście. Ze względu na to, że procedura przyjęcia tego aktu prawa miejscowego była dość skomplikowana i wymagała wielu uzgodnień, m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, proces opracowania finalnego tekstu uchwały trwał wiele miesięcy – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uporządkowania przestrzeni miejskiej chcieli mieszkańcy niezadowoleni z nadmiernej ilości szyldów i banerów reklamowych.

– O wprowadzenie regulacji i zmian w przestrzeni miejskiej upominali się mieszkańcy Bytomia podczas spotkań w dzielnicach i konsultacji społecznych. Najczęściej bytomianie zwracali uwagę na szyldozę w Śródmieściu i zbyt dużą liczbę reklam na historycznych budynkach – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Miasto podzielone na strefy

W uchwale reklamowej miasto zostało podzielone na trzy strefy. Pierwsza z nich (wrażliwa) obejmuje Śródmieście oraz najbardziej cenne zabytkowo obszary miasta. Druga, przyrodnicza to tereny zielone w Bytomiu, a trzecia, komercyjna to wszystkie pozostałe rejony. Zapisy uchwały różnią się w zależności od usytuowania poszczególnych nośników reklamowych w każdej z trzech stref.

Co jest kluczowe w nowych przepisach?

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą szyldów i reklam. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej przepisy określają dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach i ograniczają lokalizację szyldów do kondygnacji parteru, witryn oraz strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w uchwale, jest dopuszczenie możliwości zachowania szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach. Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając je jednak o: możliwość stosowania większego formatu szyldów w przypadku wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych, a także możliwość montażu pylonów, totemów i masztów flagowych o określonych wymiarach.

Ważne zmiany zaszły również w stosunku do tablic reklamowych. Tutaj również w uchwale określono różne wymagania dla poszczególnych stref. Wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam, ale też ograniczenia dotyczące lokowania poszczególnych typów reklam w przestrzeni publicznej. Przykładowo, uchwała wprowadza zakaz instalowania wolnostojących billboardów w strefie wrażliwej. Zakazuje też umieszczania migających reklam świetlnych w strefie wrażliwej oraz wprowadza zakaz umieszczania na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu naściennych reklam wielkoformatowych. W przypadku strefy przyrodniczej również wprowadzone są ograniczenia dotyczące instalowania reklam wielkoformatowych, masztów flagowych, reklam o wyświetlanej treści.

W strefie komercyjnej dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowania pylonów, totemów i masztów flagowych. W uchwale znajdują się także szczegółowe zapisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i parametrów reklam wielkoformatowych i billboardów.

Zmiany w ogródkach gastronomicznych

Uchwała wprowadza również określone zalecenia dla ogródków gastronomicznych. Restauratorzy powinni stosować ujednoliconą kolorystykę i określone materiały w ogródkach gastronomicznych oraz jednolity wystrój w ramach jednej kawiarenki. Jak, wedle radnych powinny wyglądać przestrzenie gastronomiczne zlokalizowane na rynku? Ogródki usytuowane w strefie wrażliwej – czyli m.in. na bytomskim Rynku – powinny być wyposażone w stoliki i krzesła wykonane z drewna, metalu lub wysokiej jakości tworzyw sztucznych, powinny być ozdobione wyłącznie naturalną zielenią, a parasole i markizy stanowiące zadaszenie ogródków powinny mieć biały, beżowy, kremowy lub ciemnozielony kolor. Oprócz tego, w ogródkach gastronomicznych wprowadzony został zakaz lokalizowania automatów do gier zręcznościowych. Nieco mniej restrykcyjne zalecenia dotyczą stylistyki i kolorystyki ogródków gastronomicznych w strefach komercyjnej i przyrodniczej.

Zmiany nie od razu. Będą okresy dostosowawcze

Wprowadzone w uchwale reklamowej zmiany nie od razu wejdą w życie. Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, wprowadzono okresy dostosowawcze. W przypadku siatek i banerów reklamowych czas na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały wynosi 12 miesięcy, szyldów – 2 lata. W przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń – w strefie wrażliwej 5 lat, a w strefach komercyjnej i przyrodniczej – 8 od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

Konsultacje, badania ankietowe wśród mieszkańców oraz spotkania z bytomianami i przedsiębiorcami

Projekt uchwały reklamowej był konsultowany z mieszkańcami i przedsiębiorcami – w tym z restauratorami. Bytomianie wzięli udział w badaniach ankietowych, spacerach badawczych i spotkaniach poświęconych poszczególnym zapisom uchwały. Swoje uwagi do projektu uchwały wniósł również Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zmiany możliwe dzięki ustawie krajobrazowej

Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.

Źródło: UM Bytom

Fot. Hubert Klimek

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.