Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Aktualności

Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na Śląsku

Trwa nabór kandydatów do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

Swoją kandydaturę mogą zgłosić osoby z naszego regionu będący członkami organizacji pozarządowych działający na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Jakie warunki trzeba spełnić by być kandydatem do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim?

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia należy składać na formularzu, który należy wysłać do 29 stycznia w wersji pdf na e-mail [email protected]. UWAGA. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Co można dołączyć do formularza zgłoszeniowego?

Kandydaci mogą do swoich zgłoszeń dołączyć:

  • życiorys,
  • listy gratulacyjne,
  • dyplomy,
  • referencje w szczególności organizacji społecznych.

Wśród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Wybrana grupa będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego. Zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak także liczby reprezentantów.

Do 15 lutego 2021 roku, lista osób powołanych w skład Sejmiku umieszczony będzie na stronie www.niepelnosprawni.slaskie.pl.

Wszystkie niezbędne formularze na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Źródło informacji: mojbytom.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.