Aktualności

Bytomski dworzec autobusowy w Bytomiu czeka na dofinansowanie

Ponad pół wieku liczy bytomski dworzec autobusowy – za niedługo może zmienić swój wygląd.

Modernizacja dojdzie do skutku, jeśli nasze miasto pozyska na ten cel dofinansowanie z zewnątrz.

– Miasto planuje przebudowę dworca autobusowego i aktualnie stara się o dofinansowanie tej przebudowy, na którą posiada pełną dokumentację projektową. Jeżeli pozyskanie dofinansowania nie będzie możliwe w bieżącej perspektywie unijnej, miasto będzie się o takie dofinansowanie starało w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2028 – poinformował Tomasz Sanecki z Biura Prasowego bytomskiego magistratu.

Dworzec autobusowy w Bytomiu od sierpnia 1969 roku znajduje się na placu Michała Wolskiego – tuż przy dworcu kolejowym. Dawniej przystanki w centrum naszego miasta były rozproszone i znajdowały się przy ulicy: Jagiellońskiej, Rostka, Batorego i Wyczółkowskiego. Dworzec znajduje się na wielu działkach. Układ działek wynika w tym rejonie z historycznych funkcji terenu oraz z planowanych inwestycji związanych z przebudową układu drogowego. Obiekt posiada pięć wyspowych peronów przykrytych wiatami. Te wiaty w 1981 roku wykonała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość.

– Wiaty przystankowe posadowione na dworcu są poddawane ocenie stanu technicznego podczas kontroli w ramach utrzymania dróg i infrastruktury drogowej. Warto podkreślić, że w rejestrach zgłoszeń kierowanych do Straży Miejskiej nie odnotowano żadnych skarg mieszkańców odnoszących się do infrastruktury dworcowej. W trakcie obserwacji i czynności patrolowych prowadzonych przez strażników również nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie – dodał Tomasz Sanecki.

W 1969 roku z dworca w Bytomiu odjeżdżały w sumie autobusy dwudziestu trzech linii Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach o numerach od 1 do 148. Jesienią tego roku z bytomskiego dworca korzystają autobusy czterdziestu pięciu linii Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach o numeracji w przedziale od 15 do 850. W tym gronie są również trzy linie nocne: 830N, 623N i 113N. Ta ostatnia została utworzona z myślą o górnikach dojeżdżających do pracy w kopalni w Piekarach Śląskich. Zdecydowana większość bytomskich linii autobusowych ma na dworcu swój przystanek początkowy. Do wyjątków można zaliczyć linie przelotowe: 92, 820 i AP1. Jedno ze stanowisk na dworcu jest przeznaczone dla autobusów typu PKS, jednak tych kursów zostało niewiele.

Źródło informacji, zdjęcie: nettg.pl | dziennikzachodni.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.