Spotkanie mieszkańców z prezydentem w Suchej Górze
Aktualności

Spotkanie mieszkańców z prezydentem w Suchej Górze

Odbyło się następne dzielnicowe spotkanie mieszkańców Bytomia z prezydentem w Suchej Górze. Jakie tematy poruszono na zebraniu?

W Suchej Górze poruszono tematy związane z inwestycjami drogowymi, sprawami dotyczącymi kanalizacji deszczowej i wodociągów oraz kwestie bezpieczeństwa. To były główne tematy rozmów bytomian z prezydentem Bytomia podczas zebrania, które odbyło się 20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 38.

Spotkanie mieszkańców z prezydentem w Suchej Górze

Inwestycje drogowe i bezpieczeństwo w dzielnicy

Na spotkaniu przedstawiono inwestycje drogowe, które zrealizowane i będą realizowane w najbliższym czasie w Suchej Górze. W dzielnicy przeprowadzono cząstkowe remonty i uzupełnienia jezdni między innymi na ulicy 9 Maja, Drzewnej, Łokietka, Galmanowej i Wiejskiej. Aktualnie także trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy 9 Maja oraz skrzyżowania Strzelców Bytomskich, projektu budowlanego przebudowy ulicy Wiejskiej oraz modernizacji oświetlenia drogowego na energooszczędne oświetlenie LED.

Przyszłoroczne inwestycje drogowe oraz wodno-kanalizacyjne zaplanowano między innymi budowę drogi będącej przedłużeniem ulicy Kadłubka i łączącej się z ulicą Długą. W przypadku tego projektu także trwa przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu inwestycji. Koleją inwestycją będzie przebudowa nawierzchni ulicy Jaskółki i Partyzantów oraz budowa oświetlenia w Parku Grota.

Zadania związane z kanalizacją deszczową i wodociągową

W 2022 roku w Suchej Górze odbędą się również zadania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, w tym między innymi budowę sieci wodociągowej w ulicy 9 Maja oraz budowę wodociągu oraz kanalizacji w ulicy Kadłubka.

Jak wygląda sytuacja na terenie dawnych Zakładów Ceramicznych Jopek?

Na spotkaniu poruszono temat związany z Zakładami Ceramicznymi Jopek. Aktualnie tereny są wyłączone z użytku. Z kolei działające na ulicy Łokietka podmioty gospodarcze zobowiązano do opuszczenia terenu. Tereny po suchogórskim zakładzie jest stale monitorowany. Problemem w tym miejscu jest nadmierna ilość odpadów, jakie pozostały po prowadzonej działalności, która polegała na gospodarowaniu odpadami oraz opadów nielegalnie przywiezionych na ten teren. Posiadacz odpadów odpowiedzialny, za ich zmagazynowanie, nie wykonał obowiązku ich likwidacji.

Właściciel terenu zaczął likwidację śmieci tekstylnych, które pozostały po działalności, która była prowadzona do chwili cofnięcia zezwolenia w lutym 2019 roku. Jednak z uwagi na wysokie koszty przekazania do utylizacji śmieci – do tej pory usunięto blisko 25 ton odpadów. Zaś w przypadku odpadów nielegalnie przywiezionych na teren obiektu – Bytom zwrócił się do organów ścigania o ustalenie winowajcy całego śmietniska. Niestety, do tej pory nie ustalono sprawcy.

„W ramach przygotowania do zastępczego wywiezienia opadów z terenu zakładu oraz przekazania do unieszkodliwienia lub odzysku, zleciliśmy wykonanie badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie pomiarów masy odpadów. Dnia 19 listopada 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą tego zadania. Czekamy na pełną informację o wynikach badań fizykochemicznych zdeponowanych odpadów, ich ilości, rodzaju, możliwościach dalszego zagospodarowania oraz przewidywanych kosztach utylizacji” – czytamy na portalu Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Szkolnictwo, sport i suchogórskie serce

Włodarz Bytomia na zebraniu wspomniał również zadaniach związanych z placówkami oświaty, ale i projektach realizowanych w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Bytom w Szkole Podstawowej nr 38 zrealizował wymianę oświetlenia sali gimnastycznej.

Z kolei w ramach budżetu obywatelskiego wymieniono ogrodzenia wokół stadionu przy ulicy Niepodległości na nowe betonowe. Obecnie trwa przygotowanie do realizacji zadania, który wybrano w ramach tegorocznej edycji BBO – Park Wiedzy i Rekreacji „Geograficzne Serce Górnego Śląska”. Zadanie dotyczy zagospodarowania przestrzeni parkowo-leśnej wraz z odtworzoną wieżą geodezyjną. Zaplanowano również w tym miejscu założenie sensorycznego ogrodu wiedzy ze stanowiskami do nauki astronomii i geografii.

Porządki, wymiana i niska emisja

Uczestnicy spotkania rozmawiali również na temat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W przyszłym roku w ramach tego programu Bytom zamierza dofinansować wymianę 260 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na nowe. Dotacja będzie wynosić od 7200 zł do 9000 zł. Nabory wniosków mają zacząć się w lutym 2022 roku.

Bytomianie apelowali również o:

  • oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Strzelców Bytomskich 338, Korczaka i Partyzantów,
  • wprowadzenie zmian w rozkładach komunikacji miejskiej,
  • zabezpieczenie drzew przy ulicy Jaskółki,
  • ograniczenie prędkości jazdy kierowców przy ulicy Lazarówka,
  • uporządkowanie miejsc parkingowych przy ulicy Łokietka,
  • wymianę nawierzchni na ulicy Strzelców Bytomskich,
  • zachowanie zieleni przy przebudowie ulicy 9 Maja.
Kto brał udział w spotkaniu?

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Suchej Góry wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda i Adam Fras, radni Rady Miejskiej – Iwona Pakosz, Maria Żyła, Mariusz Janas, Marek Wilk – a także przedstawiciele MZDiM, BPK, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Harmonogram spotkań mieszkańców z prezydentem znajdziecie w naszym najnowszym artykule.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.