Aktualności

Oświadczenie wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji remontów bytomskich budynków mieszkalnych

Na naszą skrzynkę mailową wpłynęło oświadczenie firmy Grupa-AM o przyczynach odstąpienia od realizacji remontów bytomskich budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Żeromskiego 6 i 14, Miętkiewicza 5 i 7 oraz Witczaka 83 i 85. Poniżej treść oświadczenia:

GRUPA-AM Michał Ostry Spółka komandytowa
1-go Maja 318A/1,
41-710 Ruda Śląska
NIP: 6412529836
REGON:243133827
e-mail: [email protected]

Ruda Śląska, 31.10.2022
(data pisma)

Oświadczenie dla prasy

W związku z licznymi publikacjami prasowymi zawierającymi niepełne lub nieprawdziwe informacje dotyczące robót budowlanych budynków położonych w Bytomiu, przy ul. Stefana Żeromskiego 6 i 14, ul Piotra Miętkiewicza 5 i 7 oraz ul. Stanisława Witczaka 83 i 85, GRUPA – AM Michał Ostry sp.k. z siedzibą Rudzie Śląskiej jako Wykonawca, pragnie przedstawić stan faktyczny sprawy:

  • oferty na modernizację i remonty wyżej wymienionych budynków zostały skalkulowane na podstawie cen obowiązujących w trzecim kwartale 2020 roku, a zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający (Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania) w tamtym okresie nie mogły i nie przewidywały drastycznego wzrostu cen na rynku budowlanym jaki nastąpił na przełomie lat 2021/2022 i jaki obserwujemy obecnie,
  • Wykonawca, wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2022 r. wystąpił do Zamawiającego o podwyższenie wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy na podstawie poszczególnych umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • z uwagi na brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Zamawiającego na wniosek z dnia 8 kwietnia 2022 r., Wykonawca w piśmie z dnia 03.06.2022 r. ponownie zwrócił się do Zamawiającego żądaniem zajęcia stanowiska w sprawie waloryzacji wynagrodzenia, jednocześnie podkreślając że sytuacja jest nadzwyczajna i należy bezzwłocznie podjąć takie rozmowy gdyż dalsza opieszałość zagraża realizacji zadań
  • na pismo z dnia 03.06.2022 r. Wykonawca również nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony Zamawiającego,
  • w dniu 31.07.2022 doszło do pierwszego spotkania ws waloryzacji kontraktu, Wykonawca zaproponował sposób waloryzacji; propozycja pozostała bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego,
  • dopiero w dniu 16.09.2022 r. Zamawiający na spotkaniu z Wykonawcą wyraził jakiekolwiek głębsze zainteresowanie tematem waloryzacji wynagrodzenia, nie podejmując jednak żadnego wiążącego zobowiązania
  • nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia okoliczności dotyczące wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny spowodowane pandemią COVID-19 oraz w szczególności konfliktem zbrojnym na Ukrainie skutkowały koniecznością realizacji umów znacznie poniżej realnych cen rynkowych,
  • wobec kilkumiesięcznej bezczynności Zmawiającego w kwestii waloryzacji wynagrodzenia i spowodowanego tym zagrożenia niewypłacalnością, Spółka jako Wykonawca złożyła Zmawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od poszczególnych umów z uwagi na rażący brak współdziałania Zamawiającego i jednocześnie wezwała Zamawiającego do przystąpienia do inwentaryzacji wykonanych robót,
  • Zmawiający nie przystąpił do inwentaryzacji robót w terminach w umowach przewidzianych i tym samym Wykonawca dokonał jednostronnej inwentaryzacji robót.

Spółka dysponuje pełną dokumentacją potwierdzającą powyższy stan faktyczny. Ponadto informujemy, że wbrew pojawiającym się doniesieniom prasowym Spółka odpowiada na wszelką korespondencję ze strony Bytomskich Mieszkań, a przedstawiciele Spółki pozostają w stałym kontakcie z pracownikami Bytomskich Mieszkań.

Z poważaniem,
Michał Ostry”

Miasto ma swoje racje, część bytomskich radnych i wykonawca – też idą za swoim. Oświadczenie jest proste i jasne.

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
9
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.