Aktualności

Rozbark zaliczony. Kolejne dzielnicowe spotkanie za nami

Wczoraj odbyło się kolejne dzielnicowe spotkanie z prezydentem naszego miasta  – Mariuszem Wołoszem. Tym razem przyszła pora na Rozbark.

Głównymi tematami podczas spotkania w Rozbarku były inwestycje drogowe, postęp prac w kamienicach remontowanych przez Bytomskie Mieszkania i plan na tereny inwestycyjne przy ulicy Kilara. Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 42 przy ulicy Chorzowskiej 28H.

Rozbark zaliczony. Kolejne dzielnicowe spotkanie za nami

Inwestycje drogowe

Podczas spotkania mówiono dużo o inwestycjach drogowych. W Rozbarku w 2022 roku zrealizowano między innymi ciąg komunikacyjny przy ulicy Chorzowskiej dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach na bytomskiej ciągu wybudowano nową pochylnię oraz przebudowano chodnik wzdłuż muru oporowego, wymieniono część nawierzchni chodnika łączącego Chorzowską z Kilara, a także kanalizacji deszczowej i drenażu. Inwestycja kosztowała 687 tys. złotych, z czego 507 tys. złotych pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Doświetlono także przejścia dla pieszych na bytomskich ulicach: Siemianowickiej, Witczaka, Jana Pawła II oraz uzupełniono ubytki w drogach na ulicy Tuwima, Kilara, Kochanowskiego, Chorzowskiej i Siemianowickiej. Na osiedlu między ulicą Tuwima a Chorzowską zmieniona organizację ruchu na strefę TEMPO 30 oraz ograniczenie tonażu do 5 ton.

Remontowane mieszkania

Bytomianie dopytywali prezydenta o postęp prac w kamienicach remontowanych przez Bytomskie Mieszkania. W ubiegłym miesiącu wykonawca termomodernizacji w budynkach przy ulicy Żeromskiego 6 i 14, Miętkiewicza 5 i 7 oraz Witaczaka 83 i 85 – wstrzymał realizację zadań. Jak napisał bytomski magistrat na swojej stronie pomimo wezwań, wykonawca zszedł z placu budowy i Bytomskie Mieszkania rozwiązały umowę z wykonawcą. Zakończono inwentaryzacje zrealizowanych już prac – na tej podstawie Bytomskie Mieszkania ogłoszą nowe postępowanie, którego celem będzie wyłonienie nowej firmy, która dokończy realizację prac w 6 kamienicach.

W tym roku zrealizowano inwestycje w trzech budynkach, a do końca roku mają być zakończone remonty w ośmiu budynkach i czterech lokalach przy ulicy Witczaka 60, Królowej Jadwigi 10, Remonta 16, Brzezińskiej 39, Witczaka 82, Tuwima 4a, Brzezińskiej 4 i Konopnickiej 4. Bytomskie Mieszkania planują w przyszłym roku wyremontowanie kolejnych 8 budynków oraz 30 lokali zamiennych i 10 lokali socjalnych. Inwestycje mieszkaniowe realizowane w 2022 i 2023 roku z dofinansowania unijnego. Główne prace w ośmiu budynkach w Rozbarku są realizowane na kwotę 11 mln złotych.

Obiekty sportowe

Mieszkańcy Rozbarku pytali także o inwestycje dotyczące obiektów sportowych. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 2 powstało wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Inwestycja kosztowała 1,1 mln złotych i w ramach niej zamontowano dwa stoły do gry w szachy, czy też stół do tenisa.

W ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego na obiekcie GKS Rozbark powstało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Boisko uzyskało certyfikat FIFA Quality Pro. Inwestycja kosztowała 4,1 mln złotych. Miasto zmodernizuje dach sali gimnastycznej GKS Rozbark. W ramach prace prowadzonych w systemie „projektuj-buduj” – wyłoniony w przetargu wykonawca ma między innymi rozebrać starą i wykonać nową konstrukcję dachu oraz wykonać pokrycia dachu z papy, wykonać obróbki blacharskiej, zamontować nowe rynny i wentylację. Planowany termin zakończenia prac to 2023 rok.

Kilka słów o sytuacji GKS Rozbark

O obiecane wsparcie zapytał Marceli Kasprzycki – wiceprezes GKS Rozbark. Między innymi odnosił się do pisma, w którym wiceprezydent Adam Fras, w imieniu Prezydenta Mariusza Wołosza, pisał do jednego z rodziców, o tym że miasto przekaże wsparcie finansowe dla klubu jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stało – jak twierdzi prezes. Mówił: „Pismo jest z 3 listopada, jest 21, co się stało, że dziś sytuacja jest zgoła odmienna?”

Prezydent Mariusz Wołosz zasłaniał się zabraniem z barków klubu kosztów związanych z prądem i wodą. Sprawa będzie miała dalszy swój bieg, gdyż obie strony zgodnie potwierdziły chęć spotkania z rodzicami oraz sympatykami klubu.

Tereny inwestycyjne

Pytano także o plany na tereny inwestycyjne przy ulicy Kilara. Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom zamierza rozwijać inwestycje wspinaczkowe, a inwestor przy bytomskiej ulicy planuje budowę dużego zakładu produkcyjnego.

Inwestycje w placówkach szkolnych

Aktualnie trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2. Tam wykonawca ociepla stropodachy, ściany, wymienia okna i drzwi oraz modernizuje instalację centralnego ogrzewania. Termin zakończenia prac to połowa 2023 roku, a koszt inwestycji to 5 mln złotych. Wspomniano też o zrealizowanych inwestycjach w placówkach szkolnych:

  • termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 – tutaj między innymi docieplono ściany, wykonano drenaż i naprawiono schody zewnętrzne,
  • modernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 6 – tutaj modernizacja objęła rozbiórkę pokrycia dachu, pokrycia dachu dachówką ceramiczną i wymianę obróbek blacharskich.
Działania PEC i BPK

Jeszcze w tym roku do sieci ciepłowniczej zostaną podłączone między innymi budynki przy ulicy Prokopa i Tuwima. Z kolei w 2023 roku PEC planuje podłączyć budynek przy ulicy Chorzowskiej 14. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne planuje przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Tuwima 5A do 5F oraz Tuwima 31 do 41 wraz z wpięciem w okolicy budynku przy ulicy Tuwima 3. Spółka planuje przebudowę sieci wodociągowe w ulicy Katowickiej Etap II w ulicy Siemianowickiej.

Plany na przyszłość

W planach jest realizacja budowy farmy fotowoltaicznej przy ulicy Kamieńskiej o mocy 8 mW. Inwestycja powstanie przy ulicy Kamieńskiej na powierzchni 7,5 hektara. Wydano już decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia oraz podpisano umowę przyłączeniową z firmą Tauron. Teraz trwają przygotowania pozwoleń na budowę.

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Miarki

Co dalej z organizacją ruchu na ulicy Miarki w Bytomiu? Do końca 2022 roku potrwa projektowanie nowej organizacji ruchu. W 2023 roku ma nastąpić przebudowa i wprowadzenie nowej organizacji ruchu – wydaje nam się, że starej – przynajmniej po części 😉. Na bytomskiej ulicy będą przywrócone dwa pasy ruchu, a ścieżka rowerowo ma być przeniesiona na chodnik i będzie tworzyć ciąg pieszo-rowerowy. W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych, wokół przejść dla pieszych mają powstać azyle. Modernizacji będzie podlegała także wyspa na skrzyżowaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zostanie także zachowane nowe przejście dla pieszych na wysokości ulicy Matejki.

O co apelowali bytomianie?

Mieszkańcy prosili o stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na osiedlu Zawadzkiego przy ulicy Tuwima i Głowackiego, przycięcia gałęzi przy latarniach w alei Marka Sienickiego, uporządkowanie miejsc parkingowych na ulicy Schenka – między ulicą Chorzowską, a Prokopa oraz przebudowę ulicy Cichej na osiedlu Zawadzkiego.

„Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie remontów ulic na os. Zawadzkiego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Część dyskusji poświęcona była remontowi drogi przy ul. Kilara oraz zabezpieczenia mieszkańców na wypadek wojny – Wydział Zarządzania Kryzysowego we współpracy ze strażą pożarną podejmuje działania w tej sprawie” – informuje bytomski magistrat.

Źródło informacji: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.