Od październik znowu podwyżka za wywóz śmieci w Bytomiu
Aktualności

Od październik znowu podwyżka za wywóz śmieci w Bytomiu

Takie mamy realia – znów szykuje się podwyżka za wywóz śmieci w Bytomiu, ale nie tylko nasze miasto stacza tę walkę. Wiele innych gmin ma dokładnie to samo.

Będzie podwyżka za ogrzewanie miejskie, no to czas na podwyżkę za wywóz śmieci w Bytomiu. Niestety, ale takie są realia. 29 sierpnia – bytomscy radni będą dyskutowali na ten temat na następnej Sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z założeniami uchwały – od 1 października za wywóz śmieci zapłacimy 30 zł od osoby w gospodarstwie domowym.

Od październik znowu podwyżka za wywóz śmieci w Bytomiu

30 zł za wywóz śmieci od osoby w gospodarstwie domowym, a jeśli stwierdzi się u mieszkańców brak segregacji odpadów to stawka ta wyniesie 60 złotych od osoby. Nad tą sprawą będą debatowali radni z Bytomia na sesji, która odbędzie się 29 sierpnia. Ta zmiana cen za wywóz odpadów jest związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bytomia.

– Podwyżki opłat za wywóz śmieci to realia, z jakimi boryka się wiele miast. Wpływ na kształtowanie się stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów mają m.in. galopujące ceny paliw, energii, drożejące koszty sortowania i utylizacji odpadów, wzrost płacy minimalnej – mówił Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Miasto zwiększy częstotliwość wywozu śmieci

Gmina Bytom zawarła nową umowę z firmą FCC. Zgodnie z apelami bytomian i radnych zwiększona zostanie częstotliwość odbioru plastiku i papieru przez cały rok, a nie tak jak to było do tej pory – tylko w miesiącach letnich. Zbiór śmieci z zabudowy wielorodzinnej będą zabierane dwa razy w tygodniu, a z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie. Nowością są też tagi RFID na pojemnikach do segregacji odpadów.

– Dzięki temu, będziemy mogli sprawdzić czy firma prawidłowo i w terminach zgodnych z harmonogramem odebrała odpady – mówił Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Komunalnego.

Zmiany wejdą w życiu tuż po rozpoczęciu realizacji nowej umowy.

Bytom ma najniższe stawki w śląskim za wywóz odpadów

Nasze miasto to jedno z nielicznych gmin, które mają najniższą stawkę za wywóz odpadów. Dla porównania nasi sąsiedzi – Piekary Śląskiej za wywóz odpadów mają 38 złotych za osobę (76 zł w przypadku braku segregacji). Zaś mieszkańcy Świerklańca płacą 39 złotych – 78 złotych opłata podwyższona, Będzin ma 36 złotych – 72 złotych podwyższona opłata, Radzionków 33,50 złotych – podwyższona 67 złotych i Tarnowskie Góry mają 33 złote, a opłata podwyższona wynosi 66 złotych.

Podwyżka za wywóz śmieci związana jest także z tym, że zmieniają/zmienia się:
 • przepisy, które nakładają na firmy zajmujące się składowaniem odpadów nowe obowiązki np. instalowanie w swoich zakładach monitoringu, instalacji przeciwpożarowych,
 • ceny prądu, paliwa oraz podwyżek tzw. opłat marszałkowskich pobieranych za umieszczenie odpadów na składowisku,
 • wysokość kar za składowanie zbyt dużych ilości odpadów,
 • płace minimalne i będą wyższe koszty zatrudnienia pracowników,
 • zbilansowanie systemu, czyli dostosowania wpływów i sfinansowania z nich wydatków związanych z obsługą systemu.
Na co idą pieniądze z opłat za wywóz odpadów?

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuje opłacenie:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • likwidację dzikich wysypisk.

Źródło informacji: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.