Konferencja „Wyzwania Zdrowia Publicznego” odbędzie się w Bytomiu
AktualnościLifestyleSponsorowane

Konferencja „Wyzwania Zdrowia Publicznego” odbędzie się w Bytomiu

Już za tydzień odbędzie się konferencja „Wyzwania Zdrowia Publicznego” w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Konferencja „Wyzwania Zdrowia Publicznego” odbędzie się w ramach 20-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wydarzenie będzie miało miejsce już 7 października podczas którego prelegenci i uczestnicy będą dyskutowali nad obecnymi dylematami oraz problemami zdrowia publicznego. Gościem Honorowym wydarzenia będzie prof. Dr hab. n. med. Jan E. Zejda, który wygłosi wykład inauguracyjny.

Konferencja „Wyzwania Zdrowia Publicznego” odbędzie się w Bytomiu

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego oraz Prezydenta Bytomia – Mariusza Wołosza. W konferencji będziemy mogli wziąć udział w formie stacjonarnej i online.

Program konferencji
  • 13:00 – 13:45 – Otwarcie konferencji – Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Sebastian Grosicki
  • 13:45 – 14:15 – Wykład inauguracyjny – Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda
Sesja laureatów II Konkursu prac dyplomowych WNoZB
  • 14:15 – 14:30 – Sebastian Żur: „Błędy żywieniowe osób z zespołem Downa”
  • 14:30 – 14:45 – mgr Jacek Waszak: „Wiedza zespołów ratownictwa medycznego na temat implantowalnego systemu mechanicznego wspomagania krążenia typu HeartMate3”
PRZERWA 14:45 – 15:00
Aula 012Aula 36
Sesja 1: Pandemia COVID-19Sesja 2: Profilaktyka nadwagi i otyłości
Moderator: Dr hab. n. med. Brygida AdamekModerator: Prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
15:00 – 15:20 – Dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, Prof. SUM: Manifestacje sercowo-naczyniowe w zespole post-Covid15:00 – 15:20 – Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, Prof. SUM: Implementacja polityk promujących zdrowie odżywianie i aktywny styl życia: ramy formalne i rekomendacje
15:20 – 15:40 – Dr n. med. Edyta Fatyga: Telemedycyna w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 w wieku podeszłym w czasie i po pandemii Covid-1915:20 – 15:40 – Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz- Świtała: Aplikacje mobilne a nawyki żywieniowe
15:40 – 16:00 – Dr n. o zdr. Justyna Nowak,
mgr Marzena Jabczyk: Dieta oraz probiotyki i ich wpływ na mikrobiotę w trakcie pandemii Covid-19
15:40 – 16:00 – Dr hab. n. med. Sylwia, Dzięgielewska-Gęsiak: Zespół metaboliczny a rola zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej i markerów stanu zapalnego u osób w wieku podeszłym
16:00 – 16:20 – Dr n. o zdr. Paweł Jagielski,
Dr n. o zdr.  Edyta Łuszczki: Związek między zachowaniami żywieniowymi i mikrobiotą jelitową a ryzykiem zachorowania na COVID-19
16:00 – 16:20 – Dr n. o zdr.  Małgorzata Słoma-Krześlak: Czy insulinooporność zawsze prowadzi do rozwoju otyłości?
16:20 – 16:40 – Dr n. med. Beata Całyniuk: Zachowania konsumenckie w dobie pandemii COVID-1916:20 – 16:40 – Dr n. med. Elżbieta Szczepańska: Wybrane elementy stylu życia młodzieży uczęszczającej do szkół średnich
16:40 – 17:00 – DYSKUSJA
17:00 – 17:20 – PRZERWA
Sesja 3: Zdrowie środowiskoweSesja 4: Promocja Zdrowia Psychicznego
Moderator: Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, Prof. SUMModerator: Dr hab. n. o zarz. i jakości Magdalena Syrkiewicz- Świtała
17:20 – 17:40 – Dr hab. n. o zdr.  Michał Skrzypek, Prof. SUM: Wpływ hałasu ulicznego na zaburzenia snu i uwagi wśród uczniów mieszkających w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym17:20 – 17:40 – Dr hab. n. med. Robert Pudlo, Prof. SUM: Czy tylko wirus? Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stanu psychicznego
17:40 – 18:00 – Dr n. med. Agata Wypych-Ślusarska: Społeczne i środowiskowe uwarunkowania częstości występowania astmy oskrzelowej wieku dziecięcego17:40 – 18:00 – Dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa: Zachowania zdrowotne i związane z nimi uczucia pracowników zdalnych podczas pandemii COVID-19 na Śląsku (Polska)
18:00 – 18:20 – Dr n. o zdr. Małgorzata Ćwieląg-Drabek: Ryzyko narażenia na kadm, ołów i cynk w wyniku spożycia warzyw uprawianych na terenach o przeszłości górniczej i hutniczej18:00 – 18:20 – Dr n. o zdr.  Mateusz Grajek: Objawy zespołu stresu popandemicznego wśród osób leczonych onkologicznie
18:20 – 18:40 – Dr n. med. Monika Rusin: Zawartość metali ciężkich w dostępnych na polskim rynku świeżych, mrożonych, suszonych oraz przetworzonych warzywach i owocach18:20 – 18:40 – Dr n. o zdr. Marta Buczkowska: Ambulofobia, jako rodzaj fobii swoistej – określenie problemu wśród pacjentów zakładów opieki długoterminowej w Polsce
18:40 – 19:00 – DYSKUSJA
19:00 – 19:15 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.