Kolejny etap przebudowy torowiska na ulicy Sądowej w Bytomiu
Aktualności

Kolejny etap przebudowy torowiska na ulicy Sądowej w Bytomiu

Praca wre przy przebudowie torowiska na ulicy Sądowej, a ta inwestycja wchodzi w kolejny etap prac. Co wiemy więcej o kolejnym etapie przebudowy?

Na skrzyżowaniu ulicy Sądowej i Powstańców Warszawskich zaczęto już montaż rozjazdu torowego. Na Sądowej wykonano także warstwy konstrukcyjne i ułożone prefabrykowane płyty torowe, na których mają zostać zamontowane szyny. Od 1 października inwestycja ta wchodzi w kolejny etap robót modernizacyjnych.

Kolejny etap przebudowy torowiska na ulicy Sądowej w Bytomiu

Od 1 października wykonawca przystąpi do robót związanych z ułożeniem kabli zasilających linię tramwajową na ulicy Sądowej. Dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego oznacza to kolejnye zmiany w organizacji ruchu na ulicy Sądowej i placu Tadeusza Kościuszki.

Zmiany w organizacji ruchu dla kierowców i pieszych:
  • wygrodzony zostanie chodnik po północnej stronie ul. Sądowej, północną stroną ul. Sądowej będzie możliwy jednokierunkowy przejazd grupy użytkowników ruchu drogowego nie objętych zakazem wjazdu w ul. Sądową (dla samochodów dojeżdżających do posesji przy ul. Sądowej 3 i 5, do pralni, pojazdów służb miejskich oraz budowy. Z kolei do wysokości wjazdu na parking Sądu Rejonowego dojazd będzie możliwy także dla pracowników prokuratury i sądu oraz zaopatrzenia do 5t dmc);
  • nastąpi wygrodzenie południowej strony ul. Sądowej, na której będą prowadzone prace;
  • w rejonie skrzyżowania z ul. Sądowej z ul. Piekarską powstanie tymczasowe przejście dla pieszych umożliwiające dojście w kierunku pl. Kościuszki i dalej w kierunku ul. Powstańców Warszawskich;
  • wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h na ul. Piekarskiej przed zjazdem na plac przy Sądzie Rejonowym;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie nakaz skrętu w ul. Sądową;
  • na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem pojazdów budowy;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową wprowadzony zostanie zakaz wjazdu w ul. Sądową oraz znak nakaz jazdy prosto;
  • w związku z zamknięciem możliwości przejazdu ul. Piekarską w kierunku pl. Kościuszki zmodyfikowana zostanie trasa objazdu do pl. Kościuszki ulicami: Wrocławską, Kolejową, pl. Wolskiego, Miarki, Zamenhofa, Katowicką i do pl. Kościuszki.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowych tymczasowych zmian w pobliżu ulicy Sądowej od 1 października.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Bytom

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
1
Nie
1

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.