Tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ulicy Chorzowskiej nad Aleją Jana Pawła II
Aktualności

Tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ulicy Chorzowskiej nad Aleją Jana Pawła II

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o tymczasowej organizacji ruchu drogowego w ciągu ulicy Chorzowskiej nad Aleją Jana Pawła II.

Tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ulicy Chorzowskiej nad Aleją Jana Pawła II jest związana z przebudową konstrukcji nawierzchni wiaduktu drogowego. Zmiany będą obowiązywać od 2 listopada 2021 roku. Wykonawcą wszelkich robót jest Drogopol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ulicy Chorzowskiej nad Aleją Jana Pawła II

Zmiana będzie przestawiała się następująco: MZDiM wyłączy z użytkowania dwa pasy ruchu po południowej stronie jezdni ulicy Chorzowskiej – na kierunku z centrum Bytomia w stronę Chorzowa. Potem jednostka miejska przeniesie ruch dwukierunkowy na dwa pasy ruchu zlokalizowane po północnej stronie jezdni ulicy Chorzowskiej.

„Odpowiednie zawężenia pasów ruchu dla dwóch kierunków zostaną wprowadzone ze znacznym wyprzedzeniem względem obszaru objętego robotami.” – informuje na swojej stronie MZDiM.

Taki stan rzeczy będzie obowiązywał do w pierwszym etapie do 19 listopada, później nastąpi zamiana strony i będą prowadzone prace po drugiej stronie jezdni.

Jaki zakres prac zostanie wykonany podczas przebudowy?

Prace będą obejmowały wymianę warstw bitumicznych, wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie istniejącej jezdni i rozbiórkę istniejącej podbudowy, wymianę krawężników, regulację włazów kanałowych wraz z ich wymianą, regulację wpustów ulicznych, oczyszczenie poboczy, remont chodnika z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej.

Prace mają zakończyć się końca 2021 roku.

Źródło informacji: MZDiM

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.