Kultura

Stypendia dla ludzi kultury w Bytomiu

Kilku zdolnych osób otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Bytomia na 2021 rok z zakresu twórczości i upowszechniania kultury.

Stypendia dla ludzi kultury są przyznawane po raz pierwszy w Bytomiu. Jest to uzupełnienie programu stypendialnego dla uczniów i sportowców. Na ten cel przeznaczono ponad 75 tysięcy złotych.

– Konkurs w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury został ogłoszony przez prezydenta Mariusza Wołosza w lipcu. W ramach konkursu wpłynęło 40 wniosków. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Komisja, oceniając wnioski kierowała się takimi kryteriami, jak: dotychczasowy dorobek kandydata, metody realizacji przedsięwzięcia, wpływ realizacji projektu na rozwój twórczy wnioskodawcy czy planowane rezultaty oraz wpływ projektu na rozwój kultury w mieście – mówiła Anna Panas, naczelnik Wydziału Kultury bytomskiego magistratu.

Ostatecznie stypendia otrzymało dziewięć osób, realizujących swoje przedsięwzięcia w takich kierunkach, jak: literatura, muzyka, teatr, sztuki wizualne, folklor i tradycja, film i taniec. Z budżetu gminy na stypendia za twórczość artystyczną zostanie przeznaczonych ponad 75 tysięcy złotych. Program ten to wsparcie dla konkretnych artystów – pomoc w realizacji ambitnych projektów w dziedzinie literatury, muzyki czy teatru.

– Cieszę się, że mogliśmy uhonorować osoby bardzo kreatywne, które wniosą dużo do świata bytomskiej kultury – mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Stypendia związane z realizacją projektów w 2021 roku – otrzymali:
  • Wiesław Ciecieręga – stworzenie monografii dokumentującej 30 lat istnienia Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”;
  • Tomasz Herisz – publikacja nagrań audio-video przedstawiających współczesną muzykę perkusyjną w wybranych przestrzeniach miasta Bytomia;
  • Marlena Hermanowicz – stworzenie i opracowanie autorskich metod pracy z cyklem regularnych otwartych warsztatów pieśni wielogłosowych z obszaru Ukrainy, Białorusi i Polski;
  • Marta Knopik – ukończenie tekstu i opracowanie pakietu wydawniczego powieści „Podarunek”;
  • Michał Łukowicz – stworzenie cyklu czterech tekstów dramatycznych dla dzieci i młodzieży „Legendy Bytomskie”;
  • Zofia Paśnik – projekt serii plakatów poświęconych bytomskiej architekturze i strony z multimedialnym mini przewodnikiem po wybranych dziełach architektury Bytomia;
  • Jakub Pszoniak – napisanie książki poetyckiej o Bytomiu i Górnym Śląsku, stanowiącej punkt wyjścia do rozważań na temat współczesnego świata;
  • Aleksei Torgunakov – realizacja filmu dokumentalnego o kulturze tańca i muzyki w Bytomiu;
  • Viktor Yankowskyi – organizacja cyklu koncertów edukacyjnych „Cztery pory roku z liryką wokalną”.

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę między innymi: dotychczasowy dorobek, wykształcenie i osiągnięcia kandydatów, metody realizacji przedsięwzięcia i rezultaty adekwatne do zaplanowanych działań, wpływ realizacji projektu na rozwój twórczy wnioskodawcy i jego znaczenie dla kultury w mieście.

Źródło informacji: mojbytom.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Kultura

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.