śródmieścia bytom
Aktualności

Nowy plan dla Śródmieścia

Powstał nowy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia, poprzedni miał 17 lat. Po tych kilkunastu latach już nie odpowiada zmianom, jakie zaszły w Bytomiu.

Co powstanie w ramach nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia? Tego się zaraz dowiecie. Poprzedni plan miał 17 lat – nie odpowiada już zmianom, jakie zaszły w umownej dzielnicy Bytomia. Nowy plan zatwierdzono na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Co będzie obejmował nowy plany?

Ochrona dworca kolejowego, terenów zielonych oraz zabudowa historyczna – to jedne z ważniejszych punktów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Bytomia. Poprzedni miał 17 lat. Teraz czas na nowy. Nowe opracowanie planu radni przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Granice terenu objętego projektem planu wyznaczają od wschodu – ulice Witczaka i Chorzowska. Od północy – ulice Sandomierska, Powstańców Śląskich i jej przedłużenie oraz tereny ogrodów działkowych. Od zachodu – ulice Piłkarska, Łużycka i Wrocławska, a od południa tereny kolei.

Nowy plan dla Śródmieścia

Świeży dokument, którzy przyjęli radni miasta dotyczy w większości obszaru Bytomia, który już jest objęty planem i niejako bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach planistycznych. Wszelkie inwestycje w Śródmieściu dokonywane były do tej pory w oparciu o plan poprzedni. Konieczne było uchwalenie zapisów zgodnych z nowymi wymaganiami prawnymi i ustawowymi.

– Wśród najważniejszych zapisów znalazła się ochrona charakteru dworca kolejowego, zagospodarowanie terenu obok lodowiska na cele sportowo-rekreacyjne czy umożliwienie realizacji inwestycji prywatnych np. rozbudowy Bytom Square. Plan, zgodnie z procedurą, został w całości uzgodniony ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – mówił Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Co znajdzie się w nowym planie dla Śródmieścia?

Nowy plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia sięga dalej terytorialnie, niż poprzedni.

– Chodzi zwłaszcza o tereny kolejowe, które do tej pory były z niego wyłączone, oraz o południową część w rejonie ulicy Wrocławskiej, tereny wokół nowego lodowiska i planowanej budowy rolkowiska. Dzięki nowym, spójnym zapisom planu możliwe będzie kompleksowe zagospodarowanie tych terenów na cele sportowo-rekreacyjne – mówił Bartosz Malczyk, naczelnik Wydziału Architektury UM w Bytomiu.

Całkiem nowy projekt planu zawiera między innymi:

  • ustalenia dotyczące ochrony zabytków,
  • możliwości i zasady rewitalizacji, odnowy i przebudowy substancji historycznej tak, aby zachować jej walory,
  • jednocześnie móc przeznaczyć obiekty np. na działalność usługową lub na cele mieszkaniowe.

Następnym etapem nowego planu w Bytomiu jest określenie obszarów chronionych i zwrócenie większej uwagi na ochronę zieleni.

– W starym planie ustalenia związane terenami zielonymi były zapisane w sposób ogólny, czasami bez wyraźnego sprecyzowania, o które miejsca chodzi. W nowym dokumencie w części konserwatorskiej wyznaczyliśmy konkretne obszary – tłumaczył Bartosz Malczyk.

Uchwalony dokument planu uwzględnia nowe połączenie drogowe i nowy układ komunikacyjny w rejonie dworca PKP. Plan uwzględnia rozwój infrastruktury drogowej związany między innymi z budową dworca przesiadkowego i Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe.

Podczas prac na planem zwrócono uwagę także na zmiany, jakie zaszły w naszym mieście w ciągu tych kilkunastu lat.

– Część obiektów utraciła swoją pierwotną funkcję, jak np. budynek po byłych Zakładach Odzieżowych Bytom, gdzie działa galeria sztuki, a swoje biura ma wiele firm z różnych branż. Dostosowaliśmy plan do nowej rzeczywistości, dzięki czemu stary plan nie będzie ograniczał nowych inicjatyw – dodał naczelnik Bartosz Malczyk.

Źródło informacji: Wiadomości WP

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.