wywóz śmieci
Aktualności

Bytom: Nie będzie podwyżek opłat za wywóz śmieci

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, radni postanowili, że nie będzie podwyżek opłat za wywóz śmieci w Bytomiu. Miasto dopłaci do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

23 listopada na kolejnej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę, która pokryje część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie podwyżek opłat za wywóz śmieci w naszym mieście.

„Dopłata w wysokości 1 mln zł pokryje deficyt, który powstał w wyniku różnicy pomiędzy dochodami z pobranej od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania całej machiny związanej z wywozem śmieci” – czytam na stronie bytomskiego magistratu.

Dlaczego Bytom musi dopłacić taką kwotę do gospodarowania odpadami?

Zdarza się tak, że koszty związane z zarządzaniem gospodarowania odpadami są bardzo często wyższe niż sama suma opłat. Opłat, które uiszczają bytomianie. Dla miasta oznacza to, że muszę wprowadzić podwyżkę za wywóz odpadów komunalnych w mieście. Tym razem tak nie będzie.

– By tego uniknąć zdecydowaliśmy skorzystać z mechanizmu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i załatać dziurę z dochodów własnych. Pozwoli to utrzymać stawki za odbiór odpadów na dotychczasowym poziomie – mówił Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Porządek i szczelność w systemie

System gospodarowania śmieciami opiera się na finansowaniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi od wytwórców śmieci. Miasto aktualnie pracuje nad całkiem nowym systemem pobierania opłat za wywóz śmieci, który będzie lepszy i szczelniejszy.

– W Bytomiu mamy zweryfikowanych niecałe 136 tys. osób deklarujących opłatę za wywóz odpadów, podczas, gdy mieszkańców produkujących odpady jest dużo więcej – mówił Przemysław Juroszek, Naczelnik Wydziału Komunalnego.

Wywóz śmieci: Na co idą pieniądze z opłat bytomian?

Z pobieranych opłat za wywóz odpadów komunalnych, Bytom pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania śmieciami, które obejmują opłacenie:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • likwidację dzikich wysypisk.

Źródło informacji: UM Bytom
Zdjęcie: poglądowe pixabay.com/pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.